Om Cernova AS

Virksomhetsområder

Konsernet er i dag organisert i tre hovedvirksomhetsområder; Melmølleindustri, industribakerier gjennom Norgesbakeriene Holding AS og Mesterbakeren Holding AS, og øvrig industriell næringsmiddelproduksjon gjennom Cernova Industri AS.

 

Hovedkontorene

Konsernet har sitt hovedkontor i Bergen, hvor ledelsen i Cernova, Norgesmøllene og Cernova Industri er lokalisert. Ledelsen i Mesterbakeren er lokalisert i Oslo.

 

Eiere, Styret & Finansiell info

Cernovakonsernet er eid av Felleskjøpet Agri SA(66%) og stiftelsen Fritt Ord (34%).

Styret i Cernova består av følgende medlemmer

Her finner du årsrapporter for Cernova: 

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017