Om Cernova AS

Virksomhetsområder

Konsernet er i dag organisert i tre hovedvirksomhetsområder; Melmølleindustri, industribakerier gjennom Norgesbakeriene Holding AS og Mesterbakeren Holding AS, og øvrig industriell næringsmiddelproduksjon gjennom Cernova Industri AS.

 

Hovedkontorene

Konsernet har sitt hovedkontor i Bergen, hvor ledelsen i Cernova, Norgesmøllene og Cernova Industri er lokalisert. Ledelsen i Mesterbakeren er lokalisert i Oslo.

 

Eiere, Styret & Finansiell info

Cernovakonsernet er eid av Felleskjøpet Agri SA(66%) og stiftelsen Fritt Ord (34%).

Styret i Cernova består av følgende medlemmer

Her finner du årsrapporter for Cernova: 

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

 

Bjørn Gjethammer

Bjørn Gjethammer

Administrerende direktør

Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

Økonomidirektør

Jan Erik Eikeland

Jan Erik Eikeland

Konserndirektør forretningsutvikling

Jon Arild Hellebust

Jon Arild Hellebust

Direktør forretningsutvikling

Tor Søreide Sivertsen

Tor Søreide Sivertsen

Administrerende direktør Mesterbakeren AS