Norgesbakeriene Holding AS

 

Norgesbakeriene Holding AS har eierinteresser i flere lokale og regionale bakerier og er gjennom dette en landsdekkende bakerikjede.  Bakeriene leverer baker- og konditorvarer til dagligvare, storhusholdning og HORECA-markedet. I tillegg har flere av bakeriene egne bakeriutsalg.

Bakeriene har lange tradisjoner og er sterke merkevarer i sine områder. Samlet er grupperingen kjent under merkenavnet Norgesbakeriet.