Cernova Industri AS

Selskapet eier 66% av Opus Ingredients (Bergen) hvor det produseres fett og fettpulver, brødforbedrere, mikser og andre innsatsvarer til bakeribransjen. Øvrige aksjonær og samarbeidspartner er AS Forma (Mills).