Om Cernova AS


Virksomhetsområder

Konsernet er i dag organisert i tre hovedvirksomhetsområder; Melmølleindustri, industribakerier gjennom Norgesbakeriene Holding AS og Mesterbakeren Holding AS, og øvrig industriell næringsmiddelproduksjon gjennom Cernova Industri AS.


Hovedkontorene

Konsernet har sitt hovedkontor i Bergen, hvor ledelsen i Cernova, Norgesmøllene og Cernova Industri er lokalisert. Ledelsen i Mesterbakeren er lokalisert i Oslo.


Eiere/Finansiell info

Cernovakonsernet er eid av Felleskjøpet Agri SA (66%) og stiftelsen Fritt Ord (34%).

Her finner du årsrapporter for Cernova


Bjørn Gjethammer

Adm. dir.

E-mail: bjorn.gjethammer@cernova.no
Tel.dir.: +47 55 22 49 01
Mob.: +47 40 40 20 20

Terje Ramm

Vise Adm. Dir.

E-mail: terje.ramm@cernova.no
Tel.dir.: +47 55 22 49 02
Mob.: +47 91 32 34 80

Bente Abrahamsen

Økonomidirektør

E-mail: bente.abrahamsen@cernova.no

Mob.: +47 91 71 53 42